Ochrana osobních údajů

GDPR

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány nakladatelstvím Smart Press s.r.o. (dále jen „nakladatelství“) se sídlem Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6, IČ: 27226743, DIČ: CZ27226743, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105924. Kontakty na správce Vašich osobních údajů jsou: adresa pro doručování: nakladatelství Smart Press, s.r.o.; Velflíkova 1417/12, Praha 6 – Dejvice; email: redakce@smartpress.cz; telefon: +420 233 320 075. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nakladatelství se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje získané používáme výhradně pro dodání vámi objednaného zboží a případně pro zasílání obchodních informací a to s vaším souhlasem (odsouhlasení probíhá při zaškrtnutí Přihlášení se k Odběru novinek). 

I. Zásady zpracování osobních údajů  

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDRP“).

Při nákupu od vás požadujeme osobní údaje (jméno a příjmení, email, telefon a adresu, v případně nákupu na firmu, pak IČ a DIČ). Nakladatelství zpracovává tyto osobní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy. 

II. Oprávněné zájmy a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a nakladatelstvím. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a nakladatelstvím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

Dalším důvodem zpracovaní osobních údajů nakladatelství je poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů a komunikaci na sociálních sítích), a to na základě vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

III. Doba uchovávání údajů

V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech. 

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit a to buď formou odhlášení se z newsletteru. Na konci každého newsletteru je možnost se odhlásit se. Můžete také přímo kontaktovat správce se žádostí o zastavení obchodních sdělení na e-mail redakce@smartpress.cz

IV. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Příjemci osobních údajů jsou osoby ve smluvním vztahu s nakladatelem podílející se na balení, dodání zboží, plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové služby.

Nakladatel v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout externím dodavatelům a spolupracovníkům za účelem plnění smlouvy, externím správcům IT a informačních systémů, poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku,dopravcům a poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.

V. Cookies

Nakladatelství využívá na své webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu, analytické účely a cílení reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Cookies pro cílení reklamy a retargeting jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu při první návštěvě webových stránek správce. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies. Sbírání údajů o vašem chování na webu je aktivováno z vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním kliknutím na možnost „Souhlasím“ na webu nakladatelství.

Údaje, které takto získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb Google, Seznam, Facebook, Instagram, Mailchimp, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době ale nevyužíváme.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze kdykoliv odvolat, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

VI. Předávání osobních dat do třetích zemí

Zajištění některých souvisejících služeb, které vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracování mimo Českou republiku, tj. do třetích zemní mimo Evropskou unii.

K předávání vždy dochází v souladu s právními požadavky. Jedná se například o provozovatele mailingových služeb Mailchimp či sociální sítě (Facebook pixel).

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Nakladatelství přijalo vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlašuje, že k údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Nakladatel si vyhraňuje právo na změnu podmínek. Platná verze znění ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněla na internetových stránkách nakladatele.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Smart Press, s.r.o.

Zůstaňte v obraze

Nezmeškáte naše novinky, autogramiády, besedy a akce.

S registrací souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

To top